Schodiště – obecní úřad Řetová

Po vybroušení betonového povrchu na schodišti, bylo naneseno 5 vrstev reakční pryskyřice. Abychom vytvořili imitaci terasa, byly do jedné probarvené vrstvy zasypány tři různě poměrově namíchané odstíny. Poté se nanesly dva transparentní nátěry. Vznikl tak povrch se strukturou pomeranče. Ideální pro bezpečnou chůzi a  údržbu.