Před začátkem realizace se celý povrch obrosil diamantovými segmenty a očistil od prachu a nečistot. Na takto připravený povrch byly aplikovány dvě vrstvy epoxidové penetrace a finální povrch se uzavřel z lité polyuretanové jednobarevné stěrky.