Cementové samonivaleční stěrky

Cementová smonivelační stěrka je směs tříděných plniv, zušlechťujících přísad a směsi speciálních cementů. Používá se k vytvoření vysoce tekutého čerpatelného potěru (stěrky) a slouží k vyrovnání stávajících předem ošetřených podkladů.  Jednoduchý způsob provedení spolu s rychlým nárůstem pevnosti umožnuje kompletní provedení podlahy v krátkém čase.  Nejčastěji se používá jako vyrovnávací podklad pro další konstrukční vrstvy (PVC, plovoucí podlaha, dlažba, pryskyřičné povrchy).  

Při použití speciální cementové stěrky lze vytvořit i finální nášlapnou vrstvu, která má výbornou odolnost proti obrusu. Při použití uzavírací vrstvy lze snížit nasákavost povrchu. Finální cementové stěrky lze aplikovat i v 9 barevných odstínech.  Toto řešení je vhodné pro prostory s vysokým důrazem na estetiku nášlapné vrstvy (showroomy, komerční prostory,  restaurace, obytné prostory).

Podklad pod samonivelační stěrku musí být zbaven nečistot, nesoudržných částí, prachu a ošetřen vhodným penetračním materiálem (disperzním nátěrem / epoxidovou penetrací se zásypem křemičitým pískem).  Na takto připravený podklad se aplikuje cementová samonivelační stěrka v požadované tloušťce. 

Spotřeba materiálu je závislá na stavu podkladu a pohybuje okolo 1,7kg/m2/mm. Běžná tloušťka cementových samonivelačních podlah je 3-30mm. 

Cementové stěrky mohou být vyztuženy vláky pro zvýšení odolnosti, pevnosti a schopnosti překlenout drobné pohyby v podkladu.

Cementovou samonivelační stěrku aplikujeme strojně pomocí míchacího stroje M-TEC DUOmix 2000. Díky použití tohoto stroje jsme schopni po celou dobu realizace garantovat homogenitu a hustotu směsi, což má vliv na kvalitu výsledné cementové stěrky. Materiál se čerpá na místo aplikace pomocí gumových hadic a to do vzdálenosti 60m a výšky 30m.