Oprava dilatací

Výtluky a trhliny v betonových podlahách vznikají vlivem několika činitelů.

Nejdůležitější z nich jsou síly způsobené tlakem nebo tahem působícím v betonové konstrukci.

Trhlinám způsobeným těmito pohyby se předchází spárami, vyplněnými pružnou dilatační hmotou, která absorbuje změny mezi jednotlivými deskami.

Trhliny tohoto původu vznikají nedostatečným zajištěním dilatací v plochách a kolem nosných dílců (např. sloupů).

Dalším z možných problémů který může za vznik trhlin v betonové konstrukci je pohyb podkladové vrstvy pod betonem, ve které může docházet buď k samovolnému sedání podkladu způsobeného nedostatečným zhutněním, nebo nepředpokládaným silnějším provozem a zatížením podlahy.

Nabízíme

  • tmelení dilatací PU tmelem
  • injektáže podloží, prasklin
  • osazení nového dilatačního profilu (sinusové dilatace,…)
  • oprava široké spáry dilatace pomocí plastbetonu (reprofilace dilace,…)
  • „sešívání“ prasklin
  • osazení objektových dilatací

Novinka: Sinusové dilatace

Sinusová dilatace je efektivní způsob, jak eliminovat negativní vlivy, které vznikají při přejíždění rovných dilatací. Sinusová dilatace díky svému tvaru řeší přenos zatížení tak, že při přejíždění této dilatace nevznikají žádné otřesy a ani žádné vibrace.

To je dáno sinusovým tvarem profilu dilatace, který umožňuje neustálý kontakt všech typů koleček, a to jak s dilatací, tak s betonovou podlahou. Sinusový tvar dilatace navržen pro bezproblémový přejezd dilatace v libovolném směru bez rizika vzniku poškození podlahy a kolečka.

Tento systém eliminuje vznik prasklin, výtluků kolem dilatace, poškození kolečka/ložisek VZV a poškození převáženého zboží otřesy. 

Chcete se zeptat? Napište nám